اخشراش

دلنوشته های حمیدرضا سهیلی

عکس و دستخطی از استاد حبیب اله بلور

عکس و دستخطی از استاد حبیب اله بلور

داشتم آلبوم عکسهایم را ورق می زدم که به این عکس قدیمی برخوردم .

عکسی که مرحوم حبیب اله بلور در سال 1350 پشت نویسی کرده و برای خانواده ما ارسال کرده بود.

مرحوم حبیب اله بلور و پدرم دوستان قدیمی بودند .

ایشان  در پشت عکس چنین نوشنه است:

(این یک صحنه از فیلم مردی از اصفهان اولین فیلم خودم را بخانواده محترم سهیلی دوست قدیم خود تقدیم میکنم تا همیشه در خاطر آن فامیل بوده باشم. ح بلور)

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 20:11  توسط حمیدرضا سهیلی  |